Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 4, 294 - 300

Proefschriftartikel

Kennisontwikkeling in de klinische psychiatrie: leren van elektronische patiëntendossiers

V.J. Menger, M.R. Spruit, F.E. Scheepers

Achtergrond Vandaag de dag leggen vrijwel alle psychiatrische zorginstellingen informatie rondom de zorg die zij leveren vast in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Door deze zorgdata met innovatieve en geavanceerde technieken te analyseren kunnen ze in de nabije toekomst een belangrijke bron van nieuwe kennis zijn, en daarmee bijdragen aan verbetering van psychiatrische zorg.
Doel Onderzoeken op welke manier data uit EPD’s relevante kennis en inzichten kunnen opleveren voor de psychiatrische zorg.
Methode We beschrijven oplossingen die wij ontwierpen voor enkele technische, organisatorische en ethische vraagstukken rondom het ontsluiten van zorgdata. Daarna analyseren we de verkregen zorgdata uit EPD’s met technieken uit de knowledge discovery, het proces waarbij nieuwe en bruikbare informatie uit data wordt geëxtraheerd. We gebruiken onder meer datavisualisatie, machine learning en natural language processing om te demonstreren wat voor soort resultaten te behalen zijn.
Resultaten Onze aanpak toont aan dat het mogelijk is om in samenwerking met behandelaars en patiënten nieuwe en interessante inzichten te genereren die op geaggregeerd niveau verscholen zitten in EPD’s. In het bijzonder laten we zien hoe het risico op agressief gedrag van patiënten tijdens opname effectief en nauwkeurig ingeschat kan worden aan de hand van klinische tekst in het EPD.
Conclusie Als men aandacht besteedt aan enkele belangrijke vraagstukken rondom het analyseren van EPD’s, is leren van data uit EPD’s een nieuwe en interessante benadering met duidelijke potentie voor het verbeteren van de psychiatrische zorg.