Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 3, 209 - 214

Klinische Praktijk

Jongeren met hyperprolactinemie bij antipsychoticagebruik: denk aan macroprolactine

A.E. Brandsma, R.H.A. van der Doelen, W.A. Ester

Samenvatting Hyperprolactinemie is een relatief frequente laboratoriumafwijking (30-80%) als gevolg van antipsychoticagebruik, en een reden om de dosis te verlagen en soms te stoppen. Wij beschrijven twee jongeren met een autismespectrumstoornis bij wie hyperprolactinemie berustte op een fout-positieve bepaling door macroprolactine. De consequenties waren: onnodige endocrinologische evaluatie inclusief MRI-scan van het brein, en onwenselijke antipsychotica-afbouw. Hyperprolactinemie kan dus berusten op een fout-verhoogde prolactineconcentratie. Er zou een aanvulling op de huidige richtlijnen moeten komen waarin een werkwijze voor macroprolactinescreening is opgenomen.