Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5

Redactioneel

R.M.C. Klaassen

Preventie: groter denken, niet alles zelf doen, 320 - 322

Wetenschapsnieuws

Placebo en nocebo , 323 - 326

Accreditatieartikel

C.G.J.G. Pouwels, G. Wolters Grégorio, P.J.J. Spauwen, B.A.A. Bus, I. Winkens, R.W.H.M. Ponds

Prevalentie en uitingsvormen van agressie bij volwassen patiënten met niet-aangeboren hersenletsel, 327 - 327

Redactionele mededeling

Rubriek Psychiatrie en COVID-19, 328 - 328

Psychiatrie en COVID-19

H. de Cauwer, J. Leenders, P. Vloemans, R. Mondelaers, M. Viaene

Transmurale verslavingszorg in COVID-19-tijden, 329 - 331

Onderzoeksartikel

V. de Vogel, J. Stam, Y.H.A. Bouman, P. Ter Horst, M. Lancel

Vrouwen onder invloed: een studie naar genderverschillen in middelengebruik bij forensisch psychiatrische patiënten, 332 - 339

Onderzoeksartikel

Y. Meesters, E.H. Horwitz, C.J.M. van Velzen

Behandelprogramma voor psychische arbeidsgerelateerde klachten: werk­nemers in dienstverband versus UWV-vangnetters, 340 - 350

Onderzoeksartikel

H.J. Kolthof

Tuchtrechtmaatregelen opgelegd aan psychiaters; een overzicht over 5 jaar, 351 - 357

Overzichtsartikel

S. Crombez, V. Van den Wijngaert, K. Demyttenaere, J. De Fruyt

Delier ten gevolge van intoxicatie met quetiapine: een systematisch literatuuronderzoek, 358 - 367

Essay

C.N. Steins bisschop, L.B. Decock, G. Meynen, G.J. de Ridder

Een biologisch substraat voor psychische stoornissen: gouden toekomst of gouden bergen?, 368 - 375

Essay

J.D. Blom

Optische illusies en het werk van M.C. Escher, 376 - 384

Klinische Praktijk

K.M.L. Huijbregts, L.H. Grobbink, M. Jansen, E.J. Verhoeven, F.E. van Dijk

Monitoren met vier herstelfasen; eerste ervaringen binnen FACT, 385 - 392

Referaat

H.W. Heetla, S.K. Spoelstra, H. Knegtering

Antipsychotica en metabole disregulatie, 393 - 394

Nederlands-Vlaams toponderzoek

I. Graat, D.A.J.P. Denys

Diepe hersenstimulatie bij 70 patiënten met therapieresistente obsessieve-compulsieve stoornis, 395 - 396

Psychiatrie van de Toekomst

J. Zoon, K. Qaderdan

Vertraagt intranasale esketamine recidief bij therapieresistente depressie?, 397 - 398

Ingezonden brief

F. Van Den Eede

Reactie op ‘De bijzondere positie van de existentiële dimensie in de humanistische psychiatrie’, 404 - 406

Ingezonden brief

P.C. Groot, J. van Os, P. Dinkelberg

Reactie op ‘Dilemma’s bij afbouw van antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking’ , 407 - 409

Ingezonden brief

K.R. Goethals

Reactie op ‘Leidt ambulantiseren tot meer gevangenschap van psychiatrische patiënten?’ , 410 - 412

Boekbesprekingen