Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 9, 626 - 634

Essay

Perinatale geestelijke gezondheidszorg voor moeders met schizofrenie in Vlaanderen; wat kan er nog beter?

K. Plasmans, I. Glazemakers, G. Dom

achtergrond Slechts 0,8% van de opnames op onze moeder-baby-unit betreft moeders met schizofrenie, terwijl ongeveer de helft van de patiënten met schizofrenie moeder wordt. Moeders met schizofrenie leven vaker in complexe probleemsituaties, verliezen hierdoor meer de voogdij over hun kinderen en ervaren stigma wat betreft hun ouderschapskwaliteiten. Literatuuronderzoek toont dat ze daarom zorg vermijden. Het opnemen van de rol als moeder kan bijdragen aan herstel, zingeving en maatschappelijke integratie.
doel Een aanzet geven tot debat over verantwoord moederschap bij vrouwen met schizofrenie, met als doel het Vlaamse zorgaanbod te optimaliseren en te prikkelen tot meer wetenschappelijk onderzoek.
methode Raadpleging van de minimale psychiatrische gegevens (mpg) over onze moeder-baby-unit. Narratief literatuuronderzoek met PubMed met focus op schizofrenie in de perinatale periode.
resultaten Moeders met schizofrenie vertonen vaker moeilijkheden in de sociale cognitie en in de sensitiviteit voor hun kinderen. Deze problemen kunnen de relatie tussen moeder en baby bemoeilijken, maar dit sluit geen positieve hechtingsrelatie uit.
conclusie Een outreachend, casemanagergestuurd zorgmodel waarbij men de geestelijke gezondheidszorg voor deze kwetsbare populatie monitort en inzet op het bekrachtigen van de ouderschapskwaliteiten oogt hierbij veelbelovend. Hierdoor zou (gedeeld) verantwoord moederschap herstelbevorderend kunnen uitpakken.

trefwoorden herstel, moederschap, moeder-baby-unit, responsiviteit, schizofrenie