Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 8

Redactioneel

B.C.M. Raes

Identiteit, 563 - 564

Oorspronkelijk artikel

C.M. Sterrenburg-van de Nieuwegiessen, A.J.M. Loonen, J.B. Bakker

Polyfarmacie en irrationele combinaties van psychofarmaca bij verblijfspatiënten in het apz: kunstfout of onvermijdelijk?, 565 - 574

Essay

W.A. Nolen, D.P. Engberts

Klinisch-wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie: ethische en juridische aspecten, 575 - 584

State-of-the-art-artikel

M.D. Waldinger, M.W. Hengeveld

Neuroseksuologie en seksuele psychofarmacologie, 585 - 593

Overzichtsartikel

F.B. van der Wurff, A.T.F. Beekman, D.J. Veltman, W.J.G. Hoogendijk, Ph. Scheltens, H.C. Weinstein

De invloed van wittestofafwijkingen op ouderdomsdepressies, 595 - 604

Korte bijdrage

T.J. Heeren

De etiologie van depressie op oudere leeftijd: de vasculaire-depressiehypothese, 605 - 611

Gevalsbeschrijving

J. van Trier

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (emdr) als behandeling bij posttraumatische stress-stoornis, 613 - 617

Ingezonden brief

F.J. Huyse

Reactie op 'Hoe bewaken we de verwevenheid van de biologische, psychologische en sociale factoren?', 619 - 622

Ingezonden brief

M. Gorissen, A. Grijpma

Reactie op 'ingezonden' van Kooij, Buitelaar en Van Tilburg methylfenidaat voorschrijft. , 622 - 622

Ingezonden brief

J. van Luin

Reactie op 'De toekomst van de psychiatrische centra', 623 - 624