Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 6

Redactioneel

P. Sienaert

Behandeling van jongeren met autisme en katatonie: ethische plicht, 493 - 495

Oorspronkelijk artikel

J.E. van Horn, M.J. Eisenberg, S. van Kuik, G.M. van Kinderen

Psychiatrische stoornissen en recidive bij geweldplegers met dubbele diagnose; vergelijking met andere subgroepen geweldplegers, 497 - 507

Oorspronkelijk artikel

M.C.A. Liem, D.J. Vinkers

Levensdelicten door verdachten met een psychotische stoornis in Nederland, 509 - 516

Overzichtsartikel

J. Verhaeghe, F. Van Den Eede, H. Van Den Ameele, B.G.C. Sabbe

Neuro-endocriene correlaten van burn-out, 517 - 526

Overzichtsartikel

R. Lieverse, R.F. Riemersma-van der Lek, J.M. Voermans, W.J.G. Hoogendijk

Chronotherapie bij stemmingsstoornissen, 527 - 537

Essay

F. Matthys, S. Tremmery, M. Autrique, P. Joostens, D. Möbius, S. Stes, B.G.C. Sabbe

ADHD en verslaving: een ingewikkelde liaison, 539 - 548

Gevalsbeschrijving

A.M.G. de Pender, M.P. Lambregtse-van den Berg, M.E. Raats

Obsessieve-compulsieve stoornis tijdens de zwangerschap en post-partumperiode, 549 - 553

Gevalsbeschrijving

W.A. van Leeuwen, J.H.M. Schellens, H.E. Becker, L. de Haan, R. van Westrhenen

Het subklinische beloop van een paracetamolintoxicatie: valkuil voor patiënt en behandelaar, 555 - 559

Gevalsbeschrijving

T. Gofers, I. Verhagen, T.K. Bouman

Bespiegelingen over body dysmorphic disorder by proxy, 561 - 565

Nederlands-Vlaams toponderzoek

K. Nelissen

Vorming en retentie van stimulus-cocaïneassociaties in de hersenen, 567 - 568

Nederlands-Vlaams toponderzoek

T. Birkenhäger

Vergelijkbare effectiviteit van elektroconvulsietherapie bij bi- en unipolaire depressie, 569 - 570

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. de Kleine

De toegevoegde waarde van D-cycloserine bij de exposurebehandeling van posttraumatische stressstoornis, 571 - 572

Referaat

W. Soebhag, H. Hovens

Geestelijk ziek en toch niet ongelukkig, 573 - 574

Referaat

S. Roza, N. van Beveren, C. Röder

Antipsychoticagebruik beïnvloedt weefselverlies in de hersenen, 574 - 575

Referaat

L. De Backer, G. Dom, B. Sabbe

Preventie van paniekaanvallen en paniekstoornis bij COPD, 575 - 576