Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 8, 498 - 503

Korte bijdrage

Een driejarige follow-upstudie van twee groepstherapieprogramma's toegevoegd aan lithiumprofylaxe bij patiënten met een bipolaire stemmingsstoornis

E.M. van Gent

Groepspsychoëducatie wordt algemeen toegepast bij bipolaire patiënten. De therapietrouw wordt erdoor verbeterd. Er is echter weinig follow-uponderzoek gedaan. Hier wordt een interactief 10-sessies-groepsprogramma zonder schriftelijke informatie (n = 26) vergeleken met een 5-sessies-gedragsprogramma met schriftelijke informatie (n = 15). Het 10-sessiesprogramma toonde na de groep een verbetering in zelfgevoel. In beide programma's verminderden de psychosociale problemen. Na drie jaar followup verbeterde de therapietrouw en daalde het aantal opnamen voor beide programma's.