Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 45 (2003) 6

Redactioneel

A.J.L.M. van Balkom

Hoe valide is onze diagnostiek?, 313 - 314

Oorspronkelijk artikel

A.M. Kamperman, I.H. Komproe, J.T.V.M. de Jong

Verklaringen voor verschillen in psychiatrische stoornissen in een onderzoek onder migranten , 315 - 326

Oorspronkelijk artikel

D.W.G.M. Tijdink, J. van Es

Vertaal- en communicatieproblemen bij de diagnostiek van de depressieve stemming bij berberpatiënten , 327 - 332

Essay

J. van Egmond

Te verstrekken medische gegevens: een weerstand tegen herstel , 333 - 339

Korte bijdrage

J. Daems, K. Vandenbosch, G. Pieters

Agressie bij het syndroom van Asperger: een literatuurbeschouwing , 341 - 345

Gevalsbeschrijving

R. Veltkamp, L.H.W.M. Kaiser

Clozapine en fluvoxamine samen is meer dan twee keer alleen , 347 - 351