Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 40 (1998) 3, 132 - 142

Oorspronkelijk artikel

Traumatische ervaringen en psychopathologie onder Somalische vluchtelingen in Nederland

T.C. Roodenrijs, R.P. Scherpenzeel, J.T.V.M. de Jong

Dit onderzoek richt zich op de aard en de intensiteit van traumatische ervaringen onder 54 vluchtelingen uit Somalië. Er is gekeken naar het voorkomen van posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en de (co)morbiditeit van angst- en depressieklachten. Als meetinstrumenten zijn de Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) en de Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25) gebruikt. Daarnaast is door middel van dossieronderzoek een inventarisatie gemaakt van de medische-zorgconsumptie van deze groep vluchtelingen. De Somaliërs melden een gemiddelde van 15,9 traumatische gebeurtenissen. Volgens de HTQ hebben 17 mensen (31,5%) een PTSS. Volgens de HSCL-25 is er bij 19 mensen (36%) sprake van angstproblematiek en bij 33 mensen (63%) van depressieproblematiek, waarbij een aanzienlijke comorbiditeit bestaat. Er is geen positieve correlatie tussen het aantal ervaren traumatische gebeurtenissen en de hoogte van PTSS, angst- of depressiescores. Er is sprake van een frequent artsbezoek met een diversiteit aan somatische klachten. Psychische klachten worden echter zelden gemeld.