Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 6, 474 - 478

Klinische Praktijk

Excoriatiestoornis in de klinische praktijk

G. Viaene, N. van de Velde, H. Tandt

Samenvatting Excoriatiestoornis (skin picking disorder; SPD) is een aandoening die sinds de DSM-5 in de classificatie van psychische stoornissen werd opgenomen. Ondanks een prevalentie van 1,4 tot 5,7% in de algemene populatie, is dit onder dermatologen en psychiaters een weinig bekende aandoening. We beschrijven de casus van een man die ten gevolge van een ernstige vorm van SPD alle bovenste snij- en hoektanden verloor. We geven een overzicht van de behandelmogelijkheden en roepen op tot een verhoogde aandacht voor deze aandoening.