Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 4, 287 - 293

Essay

(Zelf)compassie als antidotum voor psychische stoornissen

E.J. Heidweiller, M.C. Klaassen

Achtergrond De prevalentie van psychische stoornissen is de afgelopen jaren in westerse landen niet afgenomen ondanks evidence-based behandelingen, preventieve maatregelen en langdurige welvaart.
Doel Onderzoeken of het oosterse begrip zelfcompassie kan bijdragen aan het verlagen van de prevalentie van psychische stoornissen. Methoden Literatuuronderzoek en interviews met experts.
Resultaten Gezondheid wordt gedefinieerd als een staat van volledig welbevinden. Dit lijkt vooral in welvarende landen een haalbaar doel. Tegenslagen horen echter bij het leven, wat veerkracht belangrijk maakt. Een staat van volledig welbevinden tot norm verheffen gaat ten koste van veerkracht, omdat het voor stress zorgt. Stress is een belangrijke voorloper voor het ontstaan van psychische stoornissen, omdat deze de aanzet geeft tot lijden en disfunctioneren. Het concept zelfcompassie en compassie in bredere zin beschrijven het vermogen om mild te zijn na tegenslagen. (Zelf)compassie werkt stressregulerend en kan daarom bijdragen aan het versterken van mentale veerkracht en helpen de prevalentie van psychische stoornissen te verlagen.
Conclusie In welvarende landen is weinig aandacht voor veerkracht. (Zelf)compassie kan mentale veerkracht versterken en daarmee bijdragen aan het verlagen van de prevalentie van psychische stoornissen. Het verdient daarom een plaats in de diagnostiek en behandeling van psychiatrische stoornissen.