Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 3, 166 - 171

Psychiatrie en COVID-19

De invloed van coronagerelateerde factoren op acute psychiatrische opnames

K.B. Koopmans, G.M. Jalink, J.W. van der Paardt, J. Peen, J.M. van Bruggen

Achtergrond Sinds de uitbraak van COVID-19 wordt er gewaarschuwd voor een toename van psychische klachten bij de algemene bevolking en psychiatrische patiënten.
Doel Inzicht verkrijgen in coronagerelateerde factoren die bijdragen aan psychiatrische ontregeling, waarvoor opname in onze psychiatrische kliniek noodzakelijk was. Onderzoeken of het aantal opnames van onze kliniek toegenomen is sinds de invoering van de quarantainemaatregelen.
Methode Van 16 maart tot 1 juni 2020 verzamelden we in onze psychiatrische acute opnamekliniek in Amsterdam via dossieronderzoek gegevens van patiënten met een coronagerelateerde uitlokkende factor voor een actuele decompensatie. Daarnaast werden de aantallen opnames van 16 maart tot 1 juni 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.
Resultaten Van de 120 opgenomen patiënten was er bij 25 patiënten een coronagerelateerde uitlokkende factor. Wegvallen van dagstructuur en toegenomen stress door corona werden het vaakst genoemd. In de onderzoeksperiode waren er in 2020 significant meer opnames ten opzichte van 2019.
Conclusie De coronacrisis kan bijdragen aan psychiatrische ontregeling. Bij een vijfde van de opgenomen patiënten was er een coronagerelateerde uitlokkende factor. Verder zagen we een hogere vraag naar psychiatrische opnameplekken sinds het invoeren van de coronamaatregelen in vergelijking met 2019.