Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 2, 107 - 110

Overzichtsartikel

Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijke interventies in de jonge jaren: Nederlands cohortonderzoek

M.E. Koopman-verhoeff, P.W. Jansen, D.I. Boomsma, S. Branje, A.J. Oldehinkel, M.H.J. Hillegers

Achtergrond De etiologie van psychiatrische stoornissen is multifactorieel. Doel Bespreken van factoren tijdens de zwangerschap en vroege kindertijd die bijdragen aan de ontwikkeling van psychische problemen. Methode Overzicht van de bevindingen van vier grote Nederlandse kindercohorten. Resultaten In plaats van op geïsoleerde risicofactoren is het belangrijk te focussen op het grotere geheel en op de samenhang van risico en veerkracht. Prenatale stress, gezinsfunctioneren en psychische problemen representeren een multifactorieel, multicausaal probleem en vroege interventies zijn gewenst, gericht op (aanstaande) ouders en kind. Conclusie De bevindingen van de cohortonderzoeken kunnen als aangrijpingspunten dienen voor vervolgonderzoek, preventie en interventie.