Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 2

Redactioneel

A.T.F. Beekman, M.H.J. Hillegers, L. De Backer, A. Popma, G. Dom, H.L. Van

Proactieve psychiatrie, 97 - 99

Wetenschapsnieuws

Proactieve psychiatrie, 100 - 102

Essay

W. Weijermars, L. Aarts

Proactief verkeersveiligheidsbeleid: wat kan de psychiatrie leren?, 103 - 106

Overzichtsartikel

M.E. Koopman-verhoeff, P.W. Jansen, D.I. Boomsma, S. Branje, A.J. Oldehinkel, M.H.J. Hillegers

Risicofactoren voor psychische problemen en mogelijke interventies in de jonge jaren: Nederlands cohortonderzoek, 107 - 110

Overzichtsartikel

S.P.A. Rasing, J. Spijker, Y.A.J. Stikkelbroek, D.H.M. Creemers

De beste behandeling voor depressie is vroegsignalering en preventie bij jeugdigen, 111 - 114

Essay

L. De Backer, C. de Groof, T. van Amelsvoort

Transitiepsychiatrie in Vlaanderen; een proactieve strategie, 115 - 119

Overzichtsartikel

A. Dols, M.L. Oudega, N. Korten, T. Su, E. Vijverberg, S. Schouws

Proactieve cognitieve psychiatrie bij het ouder worden, 120 - 124

Overzichtsartikel

V.M. Hendriks, G. Dom

Proactieve psychiatrie bij verslaving , 125 - 128

Overzichtsartikel

P. Cuijpers

Preventie van depressie: stand van zaken en nieuwe mogelijkheden, 129 - 132

Essay

D.P. de Beurs, T. Maes, A.T.F. Beekman

Suïcidepreventie: uitdagingen en aanbevelingen, 133 - 137

Essay

C.J. Hessels

Preventie en vroege interventie bij borderlinepersoonlijkheidsstoornissen, 138 - 141

Essay

I.P.M. Keet, M. Destoop

Voorkómen chroniciteit: er eerder bij zijn binnen het netwerk , 142 - 149

Essay

G.A.M. Widdershoven, Y. Voskes, S.M.P. van Veen

Naar een proactieve psychiatrische ethiek: een zorgethisch perspectief, 150 - 153