Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 39 - 47

Onderzoeksartikel

Behoefte aan en consumptie van ggz-zorg vergeleken met somatische zorg in Nederland

J. van Os, W. Mulder

Achtergrond Maatschappelijke factoren beïnvloeden gezondheidsuitkomsten en zorgconsumptie. Kwantificatie hiervan levert stuurinformatie voor regionale zorginkoop en publieke gezondheidszorg. Doel Analyseren hoe uitgaven voor ggz-zorg, medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg zijn geassocieerd met regionale sociaal-economische en demografische factoren (SED-factoren) en hoe dit resulteert in regionale (PC3-niveau) variatie in kosten. Twee kostparameters werden onderzocht: 1. absolute kosten; en 2. relatieve kosten (of outlieraandeel), gedefinieerd als het aandeel in de kosten van outliers (afkapwaarde 80ste percentiel) per PC3-gebied, als zorgzwaarteproxy. Methode Analyse van Vektisdata over de periode 2014-2017 in de leeftijdsgroep van 18-65 jaar. Resultaten De variatie van ggz-kosten werd voor 28% verklaard door (jongere) leeftijd, stedelijkheid, PC3-etnische dichtheid en PC3-sociaal-economische index. De variatie van medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg werd verklaard door (oudere) leeftijd. Het outlieraandeel van de kosten op PC3-niveau liep op van 34% van de huisartskosten tot 43% van medisch-specialistische kosten en 55% van de ggz-kosten. Sociaal-economische en demografische factoren verklaarden een substantieel deel van de variatie in het PC3-niveau outlieraandeel van zowel ggz (31%), medisch-specialistische zorg (43%) als huisartsenzorg (33%). Conclusie Analyse van openbare data levert regionale stuurinformatie die mogelijk kan worden gebruikt voor publieke ggz en zorginkoop, vooral in de ggz, daar zowel absolute als relatieve ggz-kosten samenhangen met het regionale sociaal-economische en demografische profiel.