Home

Tvp21 02omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 63 (2021) 1, 16 - 21

Psychiatrie en COVID-19

De invloed van COVID-19 op de opleiding psychiatrie in Nederland

M. van Haeften, V. van Dee, K. Koch, R. Mertens-bolt, R. Duvivier, F. Gerritse

Achtergrond De COVID-19-pandemie beïnvloedt de opleiding tot psychiater en biedt ruimte voor innovatie. Doel De impact van de COVID-19-pandemie op de opleiding psychiatrie evalueren. Methode Middels een vragenlijst door de Subvereniging Aios Psychiatrie (SAP) inventariseren welke onderwijs­onderdelen doorgingen en ervaringen beschrijven van digitaal onderwijs, veiligheid, onderlinge cohesie en betrokkenheid van supervisoren. Resultaten Van de 34 benaderde instellingen vulden 24 voorzitters de vragenlijst in namens de aiossengroep. De kwaliteit van het digitale lokale en consortiumonderwijs vond respectievelijk 33% en 20% onveranderd en slechts één respondent rapporteerde verbetering. Telepsychiatrie werd gezien als toevoeging in patiëntcontact en werd bij een derde gestimuleerd door supervisoren. De pandemie gaf ruimte voor beleidstaken. Videoconferentie vergrootte de psychiaterparticipatie in overdrachten en onderwijsmomenten, zorgde voor minder reistijd en kan ingezet worden voor eindreferaten. Tegelijk werd onderling contact gemist. Bij 5 instellingen waren zorgen over veiligheid. De helft rapporteerde onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. De kanttekening is dat vanwege variatie op stageplekken de aios-voorzitter de vragenlijst niet eenduidig kon beantwoorden. Conclusie De trend is tevredenheid over de opleiding, maar tegelijkertijd wordt de kwaliteit van zowel het lokale als het consortiumonderwijs als verslechterd beschouwd. Aandacht is nodig voor onderlinge cohesie, kwaliteit van onder meer psychotherapie onderwijs en veiligheid.