Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1013 - 1013

Accreditatieartikel

Recreatief ecstasygebruik in Nederland: gebruikskenmerken, gezondheidsschade en criminaliteit

J. van Amsterdam, W. van den Brink

achtergrond Ecstasy (mdma) wordt op jaarbasis door ongeveer 370.000 Nederlanders gebruikt en dan voornamelijk door jongvolwassenen met een goede opleiding. doel Het beschrijven van gebruiksprofielen van ecstasy en van ecstasygerelateerde negatieve gezondheidseffecten, risico’s en criminaliteit op basis van literatuurgegevens en andere openbare bronnen. resultaten Ecstasy blijkt bij recreatief gebruik weinig gezondheidsschade te veroorzaken. Gezondheidsincidenten, met name hyperthermie, worden waargenomen, maar zijn vermoedelijk mede toe te schrijven aan gebruik van ecstasy onder (een combinatie van) ongunstige omstandigheden, zoals een warme omgeving, te weinig drinken en forse fysieke inspanning (dansen). Het geschatte risico op ernstige ecstasygerelateerde niet-fatale ongevallen was 1 op 3400 pillen en 1 per 700 gebruikers. Het aantal fatale ecstasy-gerelateerde incidenten is naar schatting maximaal 35 per jaar. De met de productie en handel van ecstasy gepaard gaande criminaliteit is zorgelijk en volgens sommige auteurs maatschappij-ontwrichtend. conclusie Op basis van deze resultaten concluderen wij dat het gebruik van ecstasy wel risico’s kent, maar dat gezien het wijdverbreide gebruik van ecstasy het aantal (fatale) incidenten relatief laag is. Betere voorlichting over de condities waaronder ecstasy veiliger kan worden gebruikt, zal bijdragen tot minder incidenten.

trefwoorden trefwoorden criminaliteit, ecstasy, gezondheidsschade, hyperthermie, incidenten, mdma