Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1073 - 1079

Klinische Praktijk

Visuele hallucinaties, misidentificaties en tijdsreduplicatie: verstoorde realiteitsbeleving door hersenmetastase

D.M.C. Quadackers, B. Doornbos, D.C. Cath

samenvatting Wij beschrijven een patiënte van 66 jaar zonder psychiatrische voorgeschiedenis die zich meldde met een atypisch psychotisch toestandsbeeld dat grotendeels voldeed aan de kenmerken van het fregolisyndroom (misidentificatie van personen). Daarnaast had patiënte reduplicatie van tijd, scenische hallucinaties en waanwaarnemingen. De oorzaak bleek een hersenmetastase vanuit een primaire longtumor. We beschrijven (aanvullende) diagnostiek en bespreken hoe te differentiëren tussen een organische en functionele psychose, daarnaast beschrijven we de psychiatrische behandeling van patiënte. Ten slotte geven we mogelijke pathofysiologische verklaringen voor het optreden en het verminderen van de symptomen bij deze patiënte.

trefwoorden hersenmetastase, misidentificatie, psychose, reduplicatie, waanwaarneming