Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 12, 1014 - 1019

Psychiatrie en COVID-19

Delier als enige symptoom van COVID-19-pneumonie bij ouderen

E. Wittock, M.J.A. Van Den Bossche

samenvatting Initiële beschrijvingen van het klinische beeld van covid-19 legden de focus voornamelijk op respiratoire symptomen. Echter, we weten intussen dat covid-19 zich ook kan uiten met één of meerdere atypische symptomen. Met deze gevalsbeschrijving willen we de aandacht vestigen op atypische uitingsvormen van covid-19 die zich kunnen voordoen in de psychiatrische praktijk, zeker bij ouderen. We beschrijven de klinische casus van een oudere patiënte met een ongewoon klinisch beeld bij een covid-19-pneumonie, namelijk zonder de vaak genoemde respiratoire symptomen, gastro-intestinale symptomen of koorts, maar waarbij acute verwardheid op de voorgrond stond. Het is van belang om momenteel bij (oudere) patiënten met een delier, snel aan de mogelijkheid van een sars-CoV-2-infectie te denken. Het niet-herkennen van een besmetting kan immers belangrijke negatieve gevolgen hebben, zowel voor de behandeling van de patiënt als voor verdere verspreiding binnen de (ziekenhuis-)omgeving.

trefwoorden covid-19, delier, ouderen, verwardheid