Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11, 936 - 945

Overzichtsartikel

Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aan-doeningen; systematische review van recente meta-analyses

D. Vancampfort, T. Scheewe, T. van Damme, J. Deenik

achtergrond Beweging wordt in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland en Vlaanderen sinds de jaren 60 toegepast.
doel Samenvatten van de recente meta-analytische evidentie voor bewegen in de preventie en behandeling van depressieve stoornissen, angststoornissen, psychotische stoornissen, bipolaire stoornissen, middelenafhankelijkheid, adhd, autisme en eetstoornissen.
methode Medline/PubMed, Psycarticles en Embase werden onderzocht voor de periode 1 januari 2015-31 januari 2020 voor meta-analyses van gerandomiseerd onderzoek en cohortstudies.
resultaten Er was sterke evidentie voor de gunstige effecten van beweging in de behandeling van lichte en matige depressie bij kinderen/adolescenten, volwassenen en ouderen, ernstige depressie, angststoornissen en psychotische stoornissen bij volwassenen en voor het verminderen van adhd-symptomen bij kinderen. Bewegen verminderde het risico op depressie, angst en in mindere mate psychose en verbeterde de cardiorespiratoire fitheid en slaapkwaliteit bij personen met een psychiatrische aandoening.
conclusie Er is transdiagnostisch wetenschappelijke evidentie voor gunstige effecten van beweeginterventies op psychiatrische en lichamelijke gezondheid.

trefwoorden beweging, fysieke activiteit, lichamelijke gezondheid, psychiatrische symptomen, systematische review