Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11, 992 - 997

Overzichtsartikel

Evidence-based e-healthtoepassingen op het gebied van leefstijl in de psychiatrie

L.E.M. Koomen, Y. Roke, W. Cahn

achtergrond Mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (epa) hebben vaak langdurig psychische klachten, een lagere kwaliteit van leven en een slechtere lichamelijke gezondheid. Een gezonde leefstijl verbetert de psychische en lichamelijke gezondheid. E-health (digitale toepassingen in de zorg) zou mogelijk een rol kunnen spelen in het verbeteren van leefstijl in deze doelgroep.
doel Een overzicht geven van de evidence-based e-healthtoepassingen op het gebied van leefstijl in de psychiatrische populatie.
methode Narratieve rapid review.
resultaten E-healthtoepassingen gericht op het verbeteren van leefstijl zijn volop in omloop, slechts een aantal zijn specifiek gericht op de psychiatrische populatie en ook daadwerkelijk onderzocht. Een groot deel van de gevonden studies betreft pilotstudies met geringe deelnemersaantallen.
conclusie Het ziet er naar uit dat e-health gebruikt kan worden als ondersteuning in de behandeling voor het verbeteren van leefstijlgewoonten van mensen met epa, maar meer en uitgebreider onderzoek is nodig.

trefwoorden KEY WORDS e-health, ernstige psychiatrische aandoening, leefstijl