Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 11

Redactioneel

J. Deenik, J.M. Vermeulen, R.J.T. Mocking, E. Van Assche, W. Cahn

Leefstijl als medicijn in de psychiatrie, 920 - 922

Wetenschapsnieuws

Psychiatrie en leefstijl, 923 - 926

Overzichtsartikel

A. Oenema, D. de Ruijter, C. Vingerhoets, I.S.M. van der Wurff, D.J. Bos, M. Nicolaou, M. Bot, E.J. Giltay, R.J.T. Mocking

Voeding bij psychische aandoeningen gedurende de levensloop; een overzicht van de evidentie, 927 - 935

Overzichtsartikel

D. Vancampfort, T. Scheewe, T. van Damme, J. Deenik

Effect van bewegen op psychiatrische symptomen en lichamelijke gezondheid bij mensen met psychiatrische aan-doeningen; systematische review van recente meta-analyses, 936 - 945

Opinie

J.M. Vermeulen, W. van den Brink

Roken in de psychiatrie; van doodnormaal naar ‘stop ermee’, 946 - 948

Essay

M. Lancel, M.M. van Veen, I.H.M.J.C. Verbeek

Slaap: de basis voor een gezonde leefstijl, 949 - 954

Overzichtsartikel

H.J.R. Hoenders, A.W. Braam

De rol van zingeving in de psychiatrie: belangrijk, maar nog onduidelijk, 955 - 959

Ervaringsverhaal

S. Grenier, E. Van Assche

Pre- en postcorona: korte periode met grote impact op mijn leven, 960 - 961

Ervaringsverhaal

J. Deenik

Bewegen en depressie: ‘Hardlopen heeft me echt geholpen’, 962 - 963

Ervaringsverhaal

J.M. Vermeulen

Rookvrij: ‘Toen bleek dat je een stuk moest lopen en wel kon roken, dacht ik ‘Yes!’, 964 - 965

Ervaringsverhaal

C.M.J. van Alphen

Bewegen en schizofrenie, 966 - 967

Essay

M.J.T. Oud

Rol van de huisarts bij de leefstijl van patiënten met psychische aandoeningen, 968 - 973

Commentaar

W.M.N.J. Buis

De rol van de psychiater bij het metabool syndroom blijft onderbelicht, 974 - 975

Essay

K. Hens

‘Je zou wat meer moeten sporten’; de ethiek van leefstijl en geestelijke gezondheid, 976 - 980

Overzichtsartikel

J. Deenik, A. Looijmans, F.R. Kruisdijk, F. Jörg

De kunst van de lange adem: implemen-tatie van leefstijlinterventies in de ggz, 981 - 989

Best Practice

F. Boen

Gedragsverandering: pas ook (en misschien zelfs eerst) de omgeving aan, 990 - 991

Overzichtsartikel

L.E.M. Koomen, Y. Roke, W. Cahn

Evidence-based e-healthtoepassingen op het gebied van leefstijl in de psychiatrie, 992 - 997

Interview

M. Heimensen, R.J.T. Mocking

De politiek-beleidsmatige visie op leefstijl van staatssecretaris Blokhuis: ‘Practice what you preach’, 998 - 1000

Best Practice

M. Soeters

Mens sana in corpore sano: voeding als hoofdzaak, 1001 - 1002