Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 10, 853 - 859

Onderzoeksartikel

De kennis van a(n)iossen over diagnostiek, etiologie en behandeling van wernicke-encefalopathie

M.J.A.B. Heesterbeek, S.N. Swolfs, D.A. de Waardt, C.P.M. Veth

achtergrond Wernicke-encefalopathie (we) is een ernstige, acute neuropsychiatrische aandoening en wordt veroorzaakt door een thiaminedeficiëntie. Er zijn aanwijzingen dat we onderbehandeld wordt, wat kan leiden tot het syndroom van Korsakov, delier of overlijden. Protocollaire behandeling van we is eenvoudig en effectief. De kennis van artsen over dit ziektebeeld werd niet eerder onderzocht.
doel Toetsen van de kennis onder a(n)iossen over de diagnostiek, etiologie en behandeling van we.
methode Bij 70 a(n)iossen uit verschillende disciplines, werd de kennis getoetst aan de hand van twee klinische vignetten: we als gevolg van hyperemesis gravidarum (1) en we als gevolg van een stoornis in het alcoholgebruik (2). Er werden open- en meerkeuzevragen gesteld en er werden cumulatief cues gegeven zoals cognitieve stoornissen, oogbewegingsstoornissen en loopstoornissen (de klassieke trias).
resultaten De klassieke trias van we werd door 73% van de a(n)iossen niet herkend in het vignet met hyperemesis gravidarum en 29% miste we in het vignet met een stoornis in het alcoholgebruik. Veel a(n)iossen konden een thiaminedeficiëntie als oorzaak van we, de trias van we, meer dan drie oorzaken van we en behandeling met thiamine niet of onvoldoende benoemen. Van de a(n)iossen gaf 67% aan dat hun kennis over we ontoereikend was en 76% had behoefte aan meer informatie over we.
conclusie De kennis van a(n)iossen over de diagnostiek, etiologie en behandeling van we blijkt onvoldoende. Bovendien vinden de a(n)iossen hun kennis over we tekortschieten. In de geneeskundeopleiding en de opleiding tot specialist moet meer aandacht worden besteed aan dit ernstige en veelvoorkomende syndroom dat zich bij verschillende specialismen kan presenteren.

trefwoorden alcohol, hyperemesis gravidarum, syndroom van Korsakov, thiamine, vitamine B1, wernicke-encefalopathie