Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 9, 760 - 767

Onderzoeksartikel

Het ontstaan van anorexia nervosa bij mensen met een autismespectrum-stoornis; een kwalitatief en retrospectief onderzoek

V.C. Snouckaert, A.A. Spek

achtergrond Om de behandelmogelijkheden voor vrouwen met een autismespectrumstoornis (ass) in combinatie met anorexia nervosa (an) te verbeteren, is het nodig beter te begrijpen wat risicofactoren zijn voor het ontstaan van an bij deze doelgroep.
doel Exploreren van risicofactoren voor het ontstaan van an bij mensen met ass.
methode Zes vrouwen met ass bij wie sprake was (geweest) van an, werden geïnterviewd over het ontstaan van hun eetstoornis. De data werden thematisch geanalyseerd.
resultaten De algemeen geldende risicofactoren voor het ontstaan van an bleken bij deze deelnemers ook een rol te spelen, waarbij het mogelijk was dat bij mensen met ass vaker sprake was van dergelijke risicofactoren. De meer bij ass passende kenmerken bleken bij de deelnemers ook bijgedragen te hebben aan het ontstaan van de an.
conclusie Bij vrouwen met ass is het belangrijk om bedacht te zijn op een kwetsbaarheid voor het ontstaan van an. Extra ondersteuning op gebieden waar zij moeilijkheden ervaren, is dan ook zeer gewenst. De bij ass passende kenmerken kunnen een versterkende of instandhoudende factor zijn voor de an en dienen daarom meegenomen te worden in de behandeling.

trefwoorden anorexia nervosa, autismespectrumstoornissen