Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 8, 721 - 725

Essay

Drie gedaanten van Dionysus: recreatief, medisch en religieus gebruik van ayahuasca

A. van der Braak

achtergrond Ayahuasca is een snel in populariteit toenemende psychoactieve thee waarvan de beeldvorming en effecten echter sterk bepaald worden door de verschillende sets en settings van het gebruik.
doel Onderscheiden van recreatief, medisch en religieus gebruik van ayahuasca, en nader ingaan op het religieuze gebruik.
methode Aan de hand van Nietzsches drie gedaanten van de Griekse god Dionysus beschrijven en analyseren van de drie contexten van ayahuascagebruik.
resultaten Het religieuze gebruik van ayahuasca, zoals in de Santo Daimekerk, kunnen we duiden als een hedendaagse vorm van gnostiek.
conclusie In het onderzoek naar effecten van ayahuasca moet men rekening houden met de verschillende sets en settings die ik in dit artikel onderscheid. Er moet meer onderzoek komen naar het religieuze gebruik van ayahuasca.

trefwoorden ayahuasca, Dionysus, gnostiek, religie, Santo Daime