Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 7, 530 - 540

Onderzoeksartikel

Trends in acute opnames in Amsterdam; 15 jaar acute psychiatrie in een steeds vollere stad

K.J. Nusselder, J. Zoeteman, B. Buis, N. Hoeve, J. Peen, L. van Grasstek, J. Dekker

achtergrond De Tijdelijke Overbruggingsafdeling (toa) is een schakel tussen de 7/24-dienst en de opnameafdelingen. Wij onderzochten de samenstelling van opnamecohorten en de toepassing van separatie tussen 2001 en 2017, tegen de achtergrond van demografische ontwikkelingen en veranderingen in de ggz.
methode Vergelijking van patiëntgegevens bij vier cohorten die instroomden in vier achtereenvolgende periodes.
resultaten Het aantal opnames steeg van 408 per jaar in de periode 2001-2003 naar 728 in de periode 2013-2016. De proportie vrijwillige opnames groeide van 4 naar 33% terwijl ibs-opnames afnamen van 83 naar 54%. De proportie opnames van Nederlanders van buiten Amsterdam en van buitenlanders nam toe van 11 naar 23%. De proportie patiënten met een schizofrene stoornis steeg van 25 naar 32%, met een stemmingsstoornis van 14 naar 20% en met middelengerelateerde stoornissen van 3 naar 7%. Beoordeling op het politiebureau en classificatie psychotische stoornis voorspelden een Bopz-opname. Mannen met een Bopz-opname, jonger dan 45 maakten meer kans om gesepareerd te worden. De proportie patiënten die tijdens opname gesepareerd werden, nam af van 37% naar 20%, waarbij ook de duur van de separatie-episodes afnam. conclusies De toename van het jaarlijks aantal opnames op de toa wijst, tegen de achtergrond van bevolkingsgroei en groei van toerisme, op een tekort aan beschikbare bedden op reguliere (opname-)afdelingen in Amsterdam. In vijftien jaar verdubbelde het aantal opgenomen Nederlanders van buiten Amsterdam en buitenlanders. Onder invloed van ingezet beleid en/of ten gevolge van de toegenomen proportie vrijwillig opgenomen patiënten nam het gebruik van separatie af.

trefwoorden acute psychiatrie, Bopz-opname, demografische ontwikkeling, dwangopname, grotestadsproblematiek, separatie