Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 6, 488 - 492

Klinische Praktijk

Drie vrouwen bij wie de diagnose autismespectrumstoornis werd herzien

N.G.A. Tak

achtergrond Er is recent meer aandacht gekomen voor autismespectrumstoornissen (ass) bij volwassenen, met name bij vrouwen. Zorgvuldige diagnostiek is nodig om de specificiteit van het diagnostisch onderzoek te waarborgen teneinde een optimale behandeling te indiceren.
doel Met het oog op de complexiteit van de differentiaaldiagnostiek van ass handvatten bieden hoe de specificiteit van het diagnostisch onderzoek kan worden verhoogd.
resultaten Bij drie vrouwen werd de diagnose ass herzien ten gunste van een andere diagnose, wat mogelijkheden bood voor meer passende behandelinterventies.
conclusie Wanneer er een vermoeden van ass is, dient een brede differentiaaldiagnose overwogen te worden. Men dient zich tijdens het diagnostisch proces af te vragen of er onderscheidende kenmerken van ass aanwezig zijn die het stellen van de diagnose ass rechtvaardigen of dat de symptomen en problemen beter verklaard kunnen worden vanuit een andere psychische stoornis.

trefwoorden autismespectrumstoornissen, diagnostiek, differentiaaldiagnostiek, specificiteit, volwassenen