Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 6, 465 - 471

Essay

De ggz in Oost-Lille: inspiratie voor de praktijk van netwerkzorg in de ggz

K.H. Westen, C.L. Mulder, H. Kroon, PH. Delespaul

achtergrond In Oost-Lille werkt men al enige tijd met een relatief moderne maatschappelijke ggz die opvallend dicht bij een Nederlandse zorgorganisatie staat, met dezelfde waarden en normen die we ook in Nederland willen implementeren.
doel Het opdoen van inspiratie om regionale samenwerking en ‘netwerkzorg’ in de Nederlandse psychiatrie verder te onderzoeken.
methode Werkbezoek in Lille door een delegatie van het bestuur van f-act Nederland en het ccaf.
resultaten De basis van de werkwijze in Oost-Lille is een charter van gezamenlijk gedragen waarden, ontwikkeld met alle partijen, cliënten, naasten, medewerkers en externe professionals, dat door elke professional ondertekend wordt. Bij twijfel, verandering van de context of bij de introductie van nieuwe werkwijzen grijpt men eerst terug op de basiswaarden. conclusies Goede ggz ontwikkelt zich in dialoog, waarbij werkwijzen, zorgmodellen en interventies met elkaar verbonden worden middels netwerkzorg. Middels reflectie, moreel beraad en waarderend auditen wordt progressief de zorg verbeterd. Deze procedures borgen moderne kwaliteitsontwikkeling.

trefwoorden audit, netwerkzorg, zorgmodellen