Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 368 - 375

Essay

Een biologisch substraat voor psychische stoornissen: gouden toekomst of gouden bergen?

C.N. Steins bisschop, L.B. Decock, G. Meynen, G.J. de Ridder

achtergrond Er bestaat een tegenstelling tussen de ‘medische’ kijk op een psychiatrische aandoening (als gegevenheid van de natuur in de zin van een biologisch substraat) en de constructivistische visie.
doel Onderzoeken hoe de constructivistische positie zich verhoudt tot deze medische kijk op psychiatrische aandoeningen.
methode Een beschouwing gebaseerd op een conceptuele analyse, met name van het boek The social construction of what? (1999) van de Canadese wetenschapsfilosoof Ian Hacking.
resultaten Er blijken verschillende objecten van constructivistische analyses een rol te spelen bij psychiatrische aandoeningen, de aandoening zelf en het idee of concept van de aandoening. Deze verschillende objecten interacteren daarbij ook nog met elkaar. Deze interacties kunnen expliciet gemaakt worden door indifferente soorten te onderscheiden van interactieve soorten. Zo wordt duidelijk dat als een aandoening niet gedetermineerd wordt door een biologisch substraat, dit niet automatisch betekent dat zo’n aandoening geheel losstaat van een mensonafhankelijke natuur.
conclusie Hackings filosofie biedt de mogelijkheid om voorbij te gaan aan de tegenstelling tussen de constructivistische positie en de medische kijk op psychiatrische ziekten.

trefwoorden filosofie, Hacking, psychiatrische stoornis, ziektebegrip