Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 5, 407 - 409

Ingezonden brief

Reactie op ‘Dilemma’s bij afbouw van antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking’

P.C. Groot, J. van Os, P. Dinkelberg