Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 62 (2020) 3, 235 - 235

Psychiatrie van de Toekomst

Simulatiemodel voor kosteneffectiviteit ECT versus rTMS

J. Strous, R. Haans