Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 12, 884 - 890

Klinische Praktijk

Intensieve kortdurende behandeling voor jongeren met een hardnekkige obsessieve-compulsieve stoornis: drie gevalsbeschrijvingen

S.M. Eenink, M. Kampman, L. Hendriks, G.J. Hendriks

samenvatting Circa 40% van de jongeren met een obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) herstelt onvoldoende na een reguliere behandeling met cognitieve gedragstherapie en loopt het risico op chroniciteit van de problematiek en ontwikkelingsstagnatie. Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar effectieve vervolgstappen in de behandeling van deze jongeren met een hardnekkige ocs. Wij behandelden drie jongeren met een hardnekkige ocs met een achtdaagse intensieve, begeleide exposure en responspreventie (erp) waarbij gezinsleden worden betrokken. Twee van de drie patiënten lieten een verbetering zien op ocs-klachten en van één van deze twee patiënten kwamen de klachten volledig in remissie. Deze uitkomsten zijn veelbelovend en deze gevalsbeschrijvingen tonen aan dat een kortdurende erp-behandeling die intensiever van aard is en begeleide erp omvat een mogelijke tweede stap in de behandeling kan zijn.

trefwoorden cgt, intensieve behandeling, jongeren, obsessieve-compulsieve stoornis, ocs