Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 773 - 778

Overzichtsartikel

Somatische comorbiditeit bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening

A.M. van Eeghen, S.A. Huisman, G. van Goethem, E. Boot

achtergrond Bij mensen met een verstandelijke beperking (vb) is er vaak sprake van somatische comorbiditeit. Deze medische problemen kunnen zowel de oorzaak als het gevolg zijn van psychische klachten. Tijdige onderkenning en interdisciplinaire samenwerking is nodig om optimale gezondheid, ontwikkeling en kwaliteit van leven te waarborgen.
doel Vergroten van inzicht in prevalenties, diagnostiek en behandeling van somatische problematiek bij mensen met een vb, en verbeteren van de interdisciplinaire samenwerking op dit gebied.
methode Literatuuronderzoek en mening van experts.
resultaten De epidemiologie, diagnostiek en behandeling van somatische comorbiditeit van mensen met een vb worden beschreven. Tevens wordt aandacht besteed aan de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken behandelaars.
conclusie Somatische comorbiditeit komt vaak voor bij patiënten met een vb. Periodieke screening op somatische comorbiditeit met laagdrempelig heronderzoek bij gedragsveranderingen is van groot belang. Waar beschikbaar kan hier een arts voor verstandelijk gehandicapten (avg) bij betrokken worden.

trefwoorden arts voor verstandelijk gehandicapten, somatiek, verstandelijke beperking