Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 792 - 797

Onderzoeksartikel

Effect van psychotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking, en benodigde aanpassingen

P.S. Sterkenburg, J.H. Braakman

achtergrond De prevalentie van psychische problematiek bij mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking is hoog en daarom is de noodzaak groot voor adequate psychologische behandeling.
doel De effectiviteit van psychotherapie bij mensen met een (visuele en) verstandelijke beperking in kaart brengen en onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn in behandelprotocollen.
methode Onderzoeken van een willekeurige selectie dossiers (n = 50), invullen vragenlijst door behandelaars (n = 5) en analyseren van videobeelden van mentaliseren-bevorderende therapiesessies (n = 12).
resultaten Uit een kwalitatieve beoordeling van therapie-effect bleek dat voor 88% van de cliënten therapie effectief was waarin de helft of alle behandeldoelen behaald werden. De psychotherapeutische methoden kwamen overeen, zoals in de literatuur is aanbevolen, met behandelmethoden voor personen zonder een beperking, hoewel praktische en specifieke aanpassingen nodig waren.
conclusie Een groot aantal psychotherapeutische methoden kan, met de nodige aanpassingen, gebruikt worden bij de behandeling van cliënten met (visuele en) verstandelijke beperking met psychische problematiek.

trefwoorden evidence-based, psychotherapie, verstandelijke beperking