Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 804 - 808

Essay

Behandeling van posttraumatische stressstoornis bij mensen met een laag IQ

A. van den Brink, T. van Turnhout, E. Aldenkamp

achtergrond Patiënten met een laag iq hebben een grotere kans op een posttraumatische stressstoornis (ptss). Als het lage iq én de ptss-klachten herkend worden, leidt dit in de ggz tot exclusie voor behandeling.
doel Nagaan of reguliere behandelingen voor ptss bruikbaar zijn bij patiënten met een lager iq.
methode Kwalitatieve review van praktijkervaring, wetenschappelijke literatuur en recente rapporten over verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid, ptss en de ggz.
resultaten Wat betreft de evidence-based behandelingen voor ptss (traumagerichte cognitieve gedragstherapie en eye movement desensitization and reprocessing; emdr) voor de genoemde doelgroep is terughoudendheid niet nodig, mits men de bejegening en de communicatie afstemt op de gevolgen van het lage iq.
conclusie Er is reden om aan te nemen dat reguliere behandeling ook bruikbaar is bij patiënten met een lager iq. Onderzoek om deze aanname te bevestigen is zeer noodzakelijk, zeker als gekeken wordt naar de omvang van deze groep.

trefwoorden behandeling, lvb, ptss