Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 819 - 824

Overzichtsartikel

Geestelijke gezondheidszorg voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking

J. Wieland, A. Denayer, T.A.M.J. van Amelsvoort

achtergrond Hoewel er steeds meer aandacht is voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland en Vlaanderen, krijgt deze kwetsbare groep moeilijk toegang tot zorg binnen de ggz.
doel Exploreren van de toegang tot de ggz voor mensen met zwakbegaafdheid of een verstandelijke beperking in Nederland en Vlaanderen.
methode Met wetenschappelijke literatuur, recente rapporten en beschikbare praktische kennis over psychische stoornissen bij mensen met zwakbegaafdheid of een lichte verstandelijke beperking beschrijven we hun toegang tot de ggz.
resultaten Onvoldoende kennis over en ervaring met verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid bij ggz-hulpverleners over psychische stoornissen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en onvoldoende kennis spelen een rol bij de beperkte toegang tot goede ggz voor deze doelgroep. Meer kennis- en ervaringsuitwisseling is nodig om uiteindelijk deze doelgroep de juiste zorg te kunnen bieden.
conclusie Structurele samenwerking tussen de ggz en de verstandelijk gehandicaptenzorg is hard nodig.

trefwoorden geestelijke gezondheidszorg, psychische stoornissen, verstandelijke beperking, zwakbegaafdheid