Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 11, 751 - 755

Essay

Psychiatrische stoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid; een inleiding

K. Mosk, G. Degraeve

achtergrond Psychiatrische stoornissen komen evenzeer voor bij personen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid.
doel Vergroten van kennis over de ontwikkeling van de zorgverlening aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en zwakbegaafdheid met psychiatrische stoornissen (een inleiding).
methode Beschrijving van aandachtspunten bij prevalentie, presentatie, diagnostiek evenals een beknopt overzicht van (evolutie van) zorgorganisatie in Nederland en België.
resultaten Ten opzichte van eind vorige eeuw is de aandacht gegroeid voor deze doelgroep. Zorg werd ook verder geprofessionaliseerd.
conclusie Hoewel afstemming in de praktijk vaak lastig is, vereist goede zorg voor mensen met lvb en zb met psychiatrische problemen dat de werkvelden nog beter samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis en expertise.

trefwoorden lichte verstandelijke beperking, psychiatrische stoornissen, zwakbegaafdheid