Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 6, 375 - 383

Onderzoeksartikel

Aanpassingen in behandeling van patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en een lichte verstande-lijke beperking; een kwalitatief onderzoek

I. Berger, M. van der Hout, A.M.C.H. Hoogenboom, E. Berger, C.L. Mulder

achtergrond Lichte verstandelijke beperking (lvb) wordt onvoldoende herkend in de ambulante ggz. Sinds kort voorziet hierin de ‘Screener voor Intelligentie en Licht verstandelijke beperking’ (scil). Op dit moment wordt behandeling niet aangepast bij lvb-problematiek en is het onbekend of de huidige behandeling aansluit.
doel Inzicht krijgen in adequate aanpassingen en interventies door professionals bij patiënten met een ernstige psychische aandoening (epa) én lvb om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren zonder direct een nieuw programma aan te hoeven bieden.
methode Kwalitatief onderzoek (n = 15), inclusief acht interviews en één focusgroep, onder behandelaars en lvb-experts.
resultaten Vijf hoofdthema’s kwamen naar voren om behandeling aan te passen: bejegening, communicatie, betrekken van omgeving, ondersteuningsbehoefte inschatten en zelfmanagement.
conclusie Het afstemmen van behandeling op de patiënt met epa én lvb vereist persoonsgerichte zorg. Eenvoudige maar effectieve aanpassingen, samengevat in een toolkit, lijken bij te dragen aan persoonlijke afstemming. Goede zorg is niet alleen herstelgericht, maar ook ondersteuningsgericht.

trefwoorden ernstige psychische aandoeningen, lichte verstandelijke beperking, ondersteuningsbehoefte, zelfmanagement