Home

Omslag 2020 06 kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 5, 335 - 342

Essay

Digitale psychiatrie

P. Naarding, R.M. Marijnissen, G.J. Westerhof

achtergrond De digitalisering van de maatschappij heeft een steeds grotere invloed op de zorg en daarmee ook op de psychiatrie.
doel Een overzicht verschaffen van de digitale ontwikkelingen en de invloed die deze hebben op het inrichten van de professionele psychiatrische zorg.
methode Aan de hand van voorbeelden uit de literatuur schetsen welke invloed digitalisering zal kunnen hebben op zowel de diagnostiek als de behandeling van psychische problemen en psychiatrische stoornissen.
resultaten De digitalisering van zowel psychiatrische diagnostiek als behandeling zal grote gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk. De psychiatrische diagnostiek zal kunnen worden verstevigd door bijvoorbeeld continue monitoring van gedrag met zogenaamde wearables en het verzamelen van grote hoeveelheden persoonlijke data. Hoe we ons hiertoe moeten verhouden, moet nog verder uitgewerkt worden. De psychiatrische behandeling met bijvoorbeeld e-health, onlineprogramma’s, apps en virtual reality neemt een snelle vlucht. Hiernaar vindt momenteel uitgebreid wetenschappelijk onderzoek plaats binnen diverse patiëntengroepen.
conclusie We staan aan het begin van een digitale revolutie in de (psychiatrische) zorg. Om de voordelen van de digitalisering te realiseren is het van belang om technologische mogelijkheden te verbinden met goede wetenschappelijke kennis, professionele expertise, wensen en behoeften van patiënten en heldere regelgeving.

trefwoorden diagnostiek, digitale psychiatrie, domotica, e-health