Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 182 - 187

Onderzoeksartikel

Verbetering van begeleiding door supervisors; evaluatie met feedback van aiossen

C.R.M.G. Fluit, T.P.F.M. Klaassen, L. Sander, M. de Visser-Oomen, M.M. van den Hurk

achtergrond Om de kwaliteit van begeleiding van artsen in opleiding tot specialist (aiossen) te evalueren worden meestal vragenlijsten ingezet.
doel Wij onderzochten veranderingen van kwaliteitsscores van supervisors door aiossen middels de gevalideerde vragenlijst Evaluation and Feedback For Effective Clinical Teaching (effect).
methode Supervisors (n = 89) van 9 disciplines werden geëvalueerd middels effect. Gemiddelde overallscore (mos) en gemiddelde domeinscores werden vergeleken met t-toetsen voor gepaarde waarnemingen. Tien supervisors werden geïnterviewd om factoren die verbeteringen stimuleren of belemmeren te identificeren.
resultaten De sterkste toename werd gezien bij supervisors met mos < 4. Motivatie om te veranderen en een dialoog over de feedback met de aiossen stimuleren supervisors om te verbeteren. Gebrek aan tijd en support op de werkplek werken belemmerend.
conclusie Evaluatie middels feedback door en dialoog met aiossen is geschikt om de begeleiding door supervisors te verbeteren.

trefwoorden aiossen, evaluatie, supervisors, verbetering, vragenlijst