Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 1, 57 - 61

Klinische Praktijk

Hiv, antiretrovirale therapie en suïcidaliteit; een multidisciplinaire gevalsbeschrijving en bijbehorend neuro-immunologisch model

F. Koolen, J.A. Schippers, A.M.L. Oude lashof, C. Leue

samenvatting De relatie van hiv-infectie met depressie en suïcidaliteit is evident. Patiënten met hiv-infectie hebben een 7 maal zo grote kans op het ontstaan van een depressie en zij hebben een sterk verhoogd risico op suïcide. Tevens zijn er al langer aanwijzingen dat antiretrovirale middelen dit risico versterken. Wij zagen een 53-jarige patiënt die zich meldde met een depressieve episode en suïcidaliteit, mogelijk geluxeerd door het gebruik van het combinatiepreparaat dolutegravir/abacavir/lamivudine. Wij geven een overzicht van de literatuur en presenteren een neuro-immunologische hypothese voor deze psychiatrische bijwerking die mogelijk pas na maanden van behandeling kan ontstaan.

trefwoorden antiretrovirale middelen, depressie, hiv, su��cide