Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 662 - 671

Onderzoeksartikel

Voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn met het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE), ROM-instrument in de tbs voor verschillende doelgroepen

E. Schuringa, M. Spreen, S. Bogaerts

achtergrond Uit onderzoek is gebleken dat het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (ifbe) bruikbaar is voor een heterogene groep tbs-patiënten als behandelevaluatie- en risicomanagementinstrument. Het is echter niet duidelijk of dit rom-instrument voor verschillende doelgroepen binnen de tbs intramuraal geweld op de korte termijn kan voorspellen.
doel Onderzoeken in hoeverre de factor probleemgedrag van het ifbe bruikbaar is voor het voorspellen van intramuraal geweld, rekening houdend met verschillende doelgroepen in de tbs. Beschrijven wat de praktische waarde van deze ifbe-factor is voor risicomanagement.
methode Via logistische-regressieanalyse bepaalden wij de voorspellende waarde van de factor probleemgedrag voor intramuraal geweld op korte termijn (4 tot 8 maanden), waarbij we rekening hielden met verschillende doelgroepen. Met een roc-analyse werd bepaald of deze factor van praktische waarde kan zijn voor risicomanagement.
resultaten De factor probleemgedrag voorspelde intramuraal geweld op korte termijn met een oddsratio van 1,68, waarbij we geen significante verschillen tussen de doelgroepen vonden. Met een afkappunt van 7 op de factor probleemgedrag (uitersten: 1-17) zou 82% van de patiënten correct ingedeeld worden in een hoog- of laagrisicogroep voor intramuraal geweld.
conclusie De factor probleemgedrag van het ifbe is geschikt ter ondersteuning van het voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn voor verschillende doelgroepen binnen de tbs.

trefwoorden ifbe, risicomanagement, rom, tbs, voorspellende waarde