Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 710 - 716

Proefschriftartikel

Nachtmerries: prevalentie en behandeling in de specialistische ggz

A.M. van Schagen, J. Lancee

achtergrond Nachtmerries komen vaak voor in de algemene bevolking (2-8%) en worden geassocieerd met psychische problemen. Het is dan ook waarschijnlijk dat nachtmerries bij patiënten in de specialistische ggz vaker voorkomen. Ze kunnen behandeld worden met imagery rehearsal therapy (irt). Met irt verandert de patiënt het scenario van een terugkerende nachtmerrie en beeldt zich vervolgens de ‘nieuwe droom’ meerdere malen per dag in.
doel Nagaan hoe vaak nachtmerries voorkomen in de specialistische ggz en met welke problemen ze samenhangen, en onderzoeken of irt effectief is bij patiënten met meerdere psychische stoornissen.
methode Een groep patiënten werd bij aanvang van hun behandeling in de specialistische ggz gevraagd naar hun nachtmerries. Een andere groep patiënten met nachtmerries kreeg zes sessies met irt naast hun gangbare behandeling en de resultaten werden vergeleken met die bij een groep patiënten die alleen de gangbare behandeling had gehad.
resultaten 30% van de patiënten bleek ernstige nachtmerries te hebben en had een hogere psychische last dan de patiënten zonder nachtmerries. Met irt was er een vermindering van het aantal en de intensiteit van de nachtmerries en ook van psychische klachten.
conclusie Nachtmerries zijn een onderschat probleem voor patiënten in de specialistische ggz, maar kunnen ook bij deze patiënten goed behandeld worden met irt.

trefwoorden comorbiditeit, nachtmerries, specialistische ggz