Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 511 - 520

Onderzoeksartikel

De relatie tussen godsrepresentaties en suïcidaliteit bij christelijke patiënten met een depressieve stoornis

N.K. van Vliet, H. Schaap-Jonker, M. Jongkind, N. van der Velde, A. van den Brink, A.W. Braam

achtergrond Depressie geeft een sterk verhoogd risico op suïcide. Religie wordt beschreven als een beschermende factor bij suïcide. Omdat bij depressie het gevoelsleven vervlakt is, is het belangrijk de affectieve dimensie van religie te onderzoeken. Deze komt tot uitdrukking in godsrepresentaties.
doel Beschrijven welke typen godsrepresentaties voorkomen bij christelijke patiënten met een depressieve stoornis en vaststellen of er een relatie is tussen typen godsrepresentaties en suïcidaliteit.
methode Bij klinische en poliklinische patiënten met een depressieve stoornis (n = 155) werden de Vragenlijst Godsbeeld en de Paykel Suicide Items afgenomen. Met een k-means-clusteranalyse werd onderzocht welke typen godsrepresentaties voorkwamen bij patiënten met een depressie. Met een lineaire-regressieanalyse werd nagegaan of er een relatie was tussen de verschillende godsrepresentaties en suïcidaliteit.
resultaten Bij de patiënten met een depressieve stoornis kwamen twee typen godsrepresentaties voor: een positieve godsrepresentatie (n = 82), met positieve gevoelens ten opzichte van God en waarbij God ondersteunend werd ervaren, en een negatieve godsrepresentatie (n = 73), met angst en boosheid ten opzichte van God en waarbij God passief werd ervaren. Patiënten met een negatieve godsrepresentatie scoorden significant hoger op suïcidaliteit. De ernst van een depressie was de grootste voorspeller voor suïcidaliteit, de godsrepresentaties waren daarnaast gerelateerd aan een toename van 4% op de verklaarde variantie.
conclusie Bij het onderzoek onder christelijke patiënten met een depressieve stoornis worden een positieve en een negatieve godsrepresentatie zichtbaar. Patiënten met een negatieve godsrepresentatie lijken vooral het gevoel te hebben door God verlaten te zijn. De suïcidaliteit is significant verhoogd bij deze patiënten met een negatieve godsrepresentatie, waarbij de toename van de proportie verklaarde variantie echter niet groot is.

trefwoorden depressie, godsrepresentaties, religie, su��cidaliteit