Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 161 - 165

Korte bijdrage

Personalised medicine bij psychotische stoornissen

W. Veling, I.E.C. Sommer, R. Bruggeman, L. de Haan

achtergrond Personalised medicine (pm) is behandeling aangepast aan de behoeften van individuele patiënten op basis van genetische, fenotypische of psychosociale kenmerken en biomarkers.
doel Overzicht geven van de stand van zaken van pm bij psychotische stoornissen.
methode Literatuurbeschrijving.
resultaten Genetische en andere biologische kenmerken kunnen nog niet worden gebruikt bij diagnostiek en behandeling van psychotische stoornissen omdat ze niet voldoende sensitief en specifiek zijn. Immunologische, oxidatieve, metabole, hormonale en dopaminerge aanknopingspunten voor pm worden onderzocht. pm wordt al toegepast op basis van fenotypische, cognitieve en psychosociale kenmerken, waaronder middelengebruik, cognitieve disfuncties, etniciteit en trauma in de kindertijd.
conclusie De komende jaren zullen de mogelijkheden van pm bij psychose mogelijk toenemen door grote genetische (netwerk)studies en behandelstudies met stratificatie op veronderstelde specifieke mechanismen in plaats van categoriale classificaties zoals schizofrenie.

trefwoorden behandeling, biomarkers, diagnostiek, personalised medicine, psychose, schizofrenie