Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 8, 474 - 481

Essay

Psychodynamische gevolgen van een psychiatrisch belaste familiegeschiedenis

C.G. Bouwkamp, M.P. Lambregtse-Van den Berg, A.J.A. Kievit, S.A. Kushner

achtergrond Een psychiatrisch belaste familiegeschiedenis is de belangrijkste voorspeller voor het ontstaan van psychiatrische stoornissen. Vaak wordt het psychologisch effect van een positieve familiegeschiedenis niet voldoende onderkend.
doel De psychodynamiek inzichtelijk maken van kinderen uit gezinnen met een sterk psychiatrisch belaste voorgeschiedenis zoals psychose door te onderzoeken hoe deze familiaire belasting interfereert met de vroege ontwikkeling en het latere leven. We onderzoeken verder hoe de effecten van deze interferentie mogelijk voorkomen kunnen worden.
methode Literatuuronderzoek, bespreken van theoretische concepten en doen van aanbevelingen.
resultaten Psychiatrische stoornissen bij de ouder, waaronder psychose, kunnen een sterke en blijvende invloed hebben op de vorming van de identiteit en het zelfgevoel van het kind.
conclusie Een positieve familiegeschiedenis kan de normale ontwikkeling van de identiteit en het zelfgevoel ernstig verstoren. Verschillende psychosociale interventies kunnen deze effecten verminderen.

trefwoorden familiegeschiedenis, identiteit, psychiatrische stoornissen, zelfgevoel