Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 229 - 233

Korte bijdrage

Voorschrijven van psychofarmaca door verpleegkundig specialist ggz: een exploratief onderzoek

E.D. Rookhuizen, B. Stringer, M.S. Huising, E. de Ruijter, B. van Meijel

achtergrond Verpleegkundig specialisten ggz (vs’en ggz) mogen sinds 1 januari 2012 psychofarmaca voorschrijven. De gevolgen van deze vorm van taakherschikking zijn weinig onderzocht.
doel Inzicht geven in ervaringen met het voorschrijfgedrag van de vs’en ggz vanuit het perspectief van patiënten, psychiaters en vs’en ggz.
methode Een exploratief onderzoek gebruikmakend van data van voorschriften door verpleegkundig specialisten, vragenlijsten naar de ervaringen van patiënten en semigestructureerde interviews met zowel psychiaters als vs’en ggz.
resultaten Tussen mei 2014 en mei 2015 werden 3542 recepten voorgeschreven door 13 vs’en ggz aan 565 unieke patiënten. Het voorschrijven van medicatie door de vs’en ggz werd vanuit de drie perspectieven van patiënten, psychiaters en verpleegkundig specialisten positief beoordeeld.
conclusie Het onderzoek bevestigt dat het voorschrijven van psychofarmaca door de vs’en ggz naar tevredenheid van de verschillende betrokkenen verloopt. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of er kwaliteitsverschillen zijn tussen voorschrijven door vs’en ggz of artsen.

trefwoorden taakherschikking, verpleegkundig specialist ggz, voorschrijven