Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 259 - 260

Cover van de voorde

Algemene psychiatrie

Wijzer in ontwikkelingsstoornissen. Een overzicht van theorie en praktijk

Séverine Van De Voorde

Acco, Leuven/Den Haag 2016 326 pagina’s, isbn 9789462927438, € 29,90

Dit boek biedt een theoretisch overzicht en praktische handvatten voor de diagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsstoornissen volgens de recentste wetenschappelijke en klinische inzichten.

De inleidende hoofdstukken verhelderen de terminologie en achterliggende denkkaders van het boek en lichten enkele sleutelelementen bij de diagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsstoornissen toe. Hierbij is de lijst van de instanties waar je terecht kunt voor diagnostiek en behandeling enorm verrijkend voor de Vlaamse lezer.

Aansluitend volgen zeven hoofdstukken met een uitgebreide uiteenzetting over de kenmerken, diagnostiek en behandeling van achtereenvolgens de verstandelijke ontwikkelingsstoornis, communicatiestoornissen, autismespectrumstoornis, aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis, leerstoornissen, coördinatieontwikkelingsstoornis en ticstoornis.

Deze hoofdstukken zijn steeds heel overzichtelijk en volgens eenzelfde structuur opgesteld. Eerst belicht de auteur de primaire gedragskenmerken, de fenotypes, de secundaire gedragskenmerken, de neuropsychologische kenmerken, de prevalentie en comorbiditeit, het beloop en de prognose, en de etiologie van de betreffende stoornis. Daarna gaat zij dieper in op het diagnostisch proces, de DSM-5-criteria en de gangbare diagnostische instrumenten om de stoornis vast te stellen. Dan volgt een beknopt overzicht van de begeleidingsmogelijkheden. Hierbij ligt de focus op farmacotherapie, functie- en vaardigheidstrainingen, psychosociale begeleiding en aanpassingen aan de sociale en fysieke context. Elk hoofdstuk eindigt met tips voor ouders en leerkrachten.

De hoofdstukken bieden naast theoretische diepgang een schat aan informatie om praktisch aan de slag te gaan. Bij elke stoornis wordt een heel concreet en breed instrumentarium voor diagnostiek en begeleiding aangereikt dat vooral professionals in de gezondheidszorg een enorm houvast kan bieden.

Het laatste hoofdstuk behandelt hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit, aangezien deze persoonseigenschappen de adequate diagnostiek en behandeling van een aantal ontwikkelingsstoornissen kunnen bemoeilijken. Daar waar de differentiaaldiagnostiek en comorbiditeit van hoogbegaafdheid met ontwikkelingsstoornissen goed worden toegelicht, worden deze bij hoogsensitiviteit niet besproken. Al is hierover in de wetenschappelijke literatuur ook wel minder informatie voorhanden.

Dit boek verdient een plaats in de boekenkast van elke beroepskracht die te maken heeft met ontwikkelingsstoornissen. Het is tevens een uitstekend handboek voor alle opleidingen waarin deze stoornissen aan bod komen. Hoewel het boek ook mikt op een publiek van ouders en leerkrachten, lijkt het hier toch iets minder geschikt voor wegens de sterk theoretische inslag. De kracht van het boek ligt vooral in de grondigheid van de benadering die heel sterk inspeelt op de nieuwste evoluties in de wereld van de ontwikkelingsstoornissen.

I. Buyck, psycholoog, Waregem