Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4

Redactioneel

M. Morrens

Lessen uit historische psychiatrische dossiers over effecten van antipsychotica?, 200 - 202

Oorspronkelijk artikel

L. Favril, F. Vander Laenen, K. Audenaert

Suïcidaal gedrag bij gedetineerden in Vlaanderen: prevalentie en samenhang met psychische distress, 203 - 211

Oorspronkelijk artikel

L. Neijmeijer, J. Verwoerd, M. van Vugt, C. Place, H. Kroon

Forensische (flexibele) assertive community treatment ((F)ACT): cliëntkenmerken en behandelresultaten, 212 - 220

Overzichtsartikel

D.A. de Waardt, F.M.M.A. van der Heijden

Gedwongen behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de thuissituatie, 221 - 228

Korte bijdrage

E.D. Rookhuizen, B. Stringer, M.S. Huising, E. de Ruijter, B. van Meijel

Voorschrijven van psychofarmaca door verpleegkundig specialist ggz: een exploratief onderzoek, 229 - 233

Gevalsbeschrijving

G. van Weringh, E.B. Uitvlugt, G.H.M. Ponjee, G. M. jalink

Verwarring bij behandelaars door voedingssupplement lithiumorotaat, 234 - 237

Opinie

E. de Beurs

Over ROM en benchmarken; reactie van SBG op rapport van de Algemene Rekenkamer en de actie ‘Stop ROM’, 238 - 241

Opinie

K. de Jong, B. Tiemens, M.J.P.M. Verbraak e.a.

Red ROM als kwaliteitsinstrument, 242 - 244

Opinie

R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman

Van ‘stop ROM’ naar ‘hier met die ROM!’, 245 - 246

Opinie

J. van Os, J. Berkelaar, A. Hafkenscheid e.a.

Benchmarken: doodlopende weg onder het mom van ‘ROM’, 247 - 250

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F-L De Winter

Kleinere hippocampus bij ouderen met depressie onafhankelijk van de ziekte van Alzheimer, 251 - 251

Nederlands-Vlaams toponderzoek

O.A. van den Heuvel

Hersenstructuur bij obsessieve-compulsieve stoornissen: van kwetsbaarheid tot ziektesporen, 252 - 253

Psychiatrie van de Toekomst

M. van Noorden, A. Schellekens

Versnelt een delier de neuropathologische processen bij dementie?, 254 - 254

Ingezonden brief

A.M. van Hemert

Bent u voor of tegen ROM?, 262 - 262

Boekbesprekingen