Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 58 (2016) 12

Redactioneel

N.J.A. van der Wee

Op weg naar een positieve psychiatrie?, 840 - 842

Juryrapport Publicatieprijs

M. Morrens

Juryrapport Publicatieprijs artsen in opleiding tot psychiater 2016, 843 - 845

Oorspronkelijk artikel

T. van der Stoep

Culturele diversiteit in de forensische psychiatrie; een exploratief onderzoek in Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek, 846 - 853

Oorspronkelijk artikel

B. Hitzert, R. Schmidt, H.M. Geurts, S.P.J. van Alphen

Diagnostiek en behandeling van autisme-spectrumstoornissen bij ouderen: een expertstudie, 854 - 862

Overzichtsartikel

S.H.H. Schel, Y.H.A. Bouman, P.C. Braun, B.H. Bulten

Kwaliteit van leven van patiënten in de langdurige forensische psychiatrie, 863 - 871

Essay

S.N.T.M. Schouws, C. Jonker, G. Meynen

De betekenis van neuropsychologisch onderzoek voor de rapportage pro Justitia, 872 - 880

Korte bijdrage

A. Smit, A.H. Schene, F.P.M.L. Peeters, J. Spijker

Farmacotherapie op maat; medicatieconsulten in een zorgprogramma voor depressie, 881 - 885

Korte bijdrage

P. Schipper, L. Vanmolkot, F.P.M.L Peeters

Combineren van klassieke monoamine-oxidaseremmer en tricyclisch anti-depressivum bij therapieresistente depressie: gevalsbeschrijving en literatuuroverzicht, 886 - 890

Gevalsbeschrijving

S. Roest, I. Mestdagh, C. de Grave, P. Pals

Late diagnose bij een patiënt met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob in een psychiatrisch ziekenhuis, 891 - 894

Commentaar

A.J.A. Kaasenbrood

Van toestandsbeeld naar klasse: pragmatisch en principieel of problematisch?, 895 - 896

Nederlands-Vlaams toponderzoek

I.O. Bergfeld, D. Denys

Diepe hersenstimulatie als behandeling voor therapieresistente depressie, 897 - 897

Nederlands-Vlaams toponderzoek

N. van der Voort

Collaborative care: betere kwaliteit van zorg bij bipolaire stoornis, 898 - 898

Referaat

L.E. Pieters, C.C.M. Timmers, P.K.H. Deschamps

Repetitief gedrag bij autisme-spectrumstoornis en obsessieve-compulsieve stoornis: analyse middels de netwerkmethode, 899 - 899

Psychiatrie van de Toekomst

T. Pattyn

Generationele overdracht van depressie?, 900 - 900

de redactie dankt

De redactie dankt, 909 - 909

Boekbesprekingen